Tietosuojaseloste

Käsinetorin

sidosryhmä-, verkkopalvelu- ja asiakasrekisterin tietosuojaselosteRekisterinpitäjällä on
tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla
rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. Ajan tasalla oleva
tietosuojaseloste löytyy kotisivuiltamme.1. Rekisterinpitäjä

Käsinetori Oy

3148028-9

Vihdintie 32

03100 Nummela

Yhteystiedot
rekisteriä koskevissa asioissa:Käsinetori Oy

Niina Leppänen

kasinetori@gmail.com2. Rekisteröidyt

1) Käsinetorin sidosryhmärekisteri


Käsinetorin uutiskirjetilaajat,
potentiaaliset asiakkaat sekä tapahtumista, tuotteista ja palveluista
kiinnostuneet.
Käsinetorin yhteistyökumppanit
ja heidän yhteyshenkilönsä.


2) Käsinetorin asiakasrekisteri


Olemassa olevat asiakkaat
Verkkopalveluiden käyttäjät
(verkkokauppa)
Sopimus, jossa rekisteröity on
osapuolena


3. Rekistereiden pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen
peruste:1) Käsinetorin
sidosryhmärekisteri: Henkilötietoja käsitellään suostumuksen tai
oikeutetun edun perusteella. Suostumus on kerätty sähköisellä lomakkeella,
tapahtumissa sähköisellä tai paperisella lomakkeella tai esimerkiksi
tapahtumailmoittautumisten yhteydessä. Markkinointilupa pyritään selvittämään
heti liittymisen yhteydessä.2) Käsinetorin
asiakasrekisteri: Henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella tai sopimuksen
täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena. Näin on esimerkiksi
verkkopalvelutilausten yhteydessä.

Henkilötietojen
käsittelyn ja rekistereiden käyttötarkoitusHenkilötietoja
käsitellään pääosin ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:1) Käsinetorin sidosryhmärekisteri


Uutiskirjeen lähetys
Hyödyllisen tiedon jakaminen
Tapahtumatiedotus (tapahtumiin ilmoittautuneet)
Suoramarkkinointi
markkinointiluvan antaneille
Tuotteista, palveluista ja
tapahtumista kertominen
Yhteistyökumppani- ja
sidosryhmäviestintä


2) Käsinetorin asiakasrekisteri


Hyödyllisen tiedon jakaminen
Asiakassuhteen hoitaminen
Asiakasviestintä ja
ajankohtaisista asioista tiedottaminen
Palveluista, tuotteista ja
ajankohtaisista tapahtumista kertominen
Sopimuksen täytäntöön
panemiseen, tuotteiden toimitukseen ja maksamiseen liittyvät asiat


4. Rekistereihin tallennettavat henkilötiedot

1) Käsinetorin
sidosryhmärekisteri sisältää seuraavat tiedot:Yhteystiedot
sähköposti (pakollinen
kaikissa)


Lisäksi seuraavia
tietoja saatetaan kerätä tarvittaessa:
nimi (ilmoittautumiset ja
yhteistyökumppanin edustajat)
puhelinnumero (ilmoittautumiset
ja yhteistyökumppanin edustajat)
henkilön edustama yritys


Tietoja kerätään vain
sen verran, kuin on tarpeellista yhteydenpidon varmistamiseksi ja yhteistyön
toteuttamiseksi.2) Käsinetorin
asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:Yhteystiedot
yrityksen tai kuluttajan nimi
ja laskutustiedot
yhteyshenkilön nimi,
puhelinnumero ja sähköposti
tiedot ostetuista tuotteista ja
palveluista
toimitusosoite


Lisäksi seuraavia
tietoja saatetaan kerätä tarvittaessa:
muut sopimuksen täytäntöönpanon
edellyttämät tiedot


Tietoja kerätään vain
sen verran, kuin on tarpeellista yhteydenpidon varmistamiseksi,
asiakasviestinnän toteuttamiseksi ja sopimuksen sujuvan toteutuksen
varmistamiseksi.5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt
tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: kasinetori@gmail.com

TarkastusoikeusRekisteröity voi
tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.Oikeus tietojen
oikaisemiseenRekisteröity voi
pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.VastustamisoikeusRekisteröity voi
vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on
käsitelty lainvastaisesti.SuoramarkkinointikieltoRekisteröidyllä on
oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.Poisto-oikeusRekisteröidyllä on
oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme
perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.On huomioitava, että
rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta
pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää
kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (6-10
vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida
poistaa ennen määräajan umpeutumista.Suostumuksen
peruuttaminenJos rekisteröityä
koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.Rekisteröity voi
valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulleRekisteröidyllä on
oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa,
kunnes asia saadaan ratkaistua.ValitusoikeusRekisteröidyllä on
oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että
rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.Tietosuojavaltuutetun
yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään
pääosin suoraan rekisteröidyltä itseltään. Markkinointilupa todennetaan
sähköisesti tai rastittamalla lupakohta lomakkeelta. Tietoja saatetaan
täydentää julkisesti (kuten PRH tai yrityksen verkkosivusto) saatavilla
olevilla tiedoilla.Tiedot saadaan
säännönmukaisesti:
rekisteröityneeltä itseltään
uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä
rekisteröidyltä tai asiakkaalta
itseltään ilmoittautumislomakkeen kautta (tapahtumat)
potentiaaliselta asiakkaalta tai
jälleenmyyjältä yhteydenottopyynnön yhteydessä
asiakkaalta itseltään
asiakassuhteen syntyessä
asiakkaalta itseltään
verkkolomakkeen kautta
asiakkaalta itseltään
verkkokaupan ostotapahtuman yhteydessä
asiakkaalta itseltään muun sähköisen
palvelun (esim. ajanvarauskalenteri) kautta
yhteistyökumppaneilta itseltään
yhteistyöprojektien yhteydessä


6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta
markkinointitarkoituksiin Käsinetorin ulkopuolelle.Viestinnän tai
palvelun toteuttamiseksi tietoja luovutetaan luotettaville palveluntarjoajille
tietojen käsittelyä varten. Yritys on varmistanut, että kaikki tietoja
käsittelevät palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme
säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia tietojen käsittelyyn:
Creamailer Oy: selainpohjainen
uutiskirje- ja kyselytyökalu. Käytetään uutiskirjeiden, asiakasviestien ja
tapahtumatiedotteiden lähettämiseen. Sähköisten palautekyselyiden ja sähköisten
ilmoittautumisten kerääminen. Tilastointi sisältää uutiskirjeviestien
avaukset sekä linkkien klikkaukset. Katso myös https://www.creamailer.fi/tietotilinpaatos

Kotisivukone.fi verkkokauppatoteutus. Lue lisää: https://www.kotisivukone.fi/
Lisäksi verkkokauppatilausten henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet kuten Fonecta,
joka ylläpitää verkkosivujamme ja maksunvälittäjä Paytrail, joka vastaanottaa maksun. Tietoja ei
käytetä kolmansien osapuolten tarkoituksiin tai jaeta ulkopuolisille.

Verkkokauppamme lisäksi henkilötietoja on ulkopuolisessa sähköpostipalvelussa, josta lähetämme uutiskirjeemme.Pyrimme pitämään
kaikki tiedot EU:n sisällä. Tietoja saatetaan kuitenkin joissain tapauksissa
siirtää EU:n ulkopuolelle, mikäli palveluntarjoajan pilvipalvelun palvelimet,
joille tietoja tallennetaan, sijaitsevat muualla kuin EU:ssa tai se on muuten
tilatun palvelun toteuttamiseksi välttämätöntä.Päivitämme
palveluitamme sekä tietosuojaselostetta tarpeen vaatiessa ja ajan tasalla
olevan tietosuojaselosteen löydät kotisivuiltamme.7. Käsittelyn kesto

Henkilötietojen
käsittelyn keston yleiset periaatteet
Henkilötietoja käsitellään
pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
Uutiskirje- ja
markkinointilistalta rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa
lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. Lisäksi
toimimattomat sähköpostiosoitteet poistetaan säännöllisesti.
Kirjanpitoon liittyvät
dokumentit säilytetään lakisääteisen ajan (6-10 vuotta)


8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja
tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa
henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme
ennakkoselvityksin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei
pääosin siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Joidenkin
sopimusten tai toimeksiantojen toteuttaminen saattaa edellyttää tietojen
siirtämistä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tarvittaessa.10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Käsinetori ei käytä
kerättyjä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.Kolmannen osapuolen
evästeiden keräämä data on meille anonyymiä, mutta kolmas osapuoli saattaa
omissa järjestelmissään analysoida ja yhdistellä dataa esimerkiksi mainonnan
kohdentamiseen tai kävijätilastointiin. Voit halutessasi poistaa evästeet
käytöstä oman selaimen asetuksista.11. Verkkosivusto

EvästeetSivustolla saatetaan
käyttää evästeitä palveluiden kehittämiseksi, sivukävijämäärien seuraamiseksi,
mainonnan kohdentamiseksi sekä käyttäjäystävällisyyden lisäämiseen. Eväste
on verkkosivuston lähettämä pieni yksinkertainen tiedosto, joka tallentuu
selaimelle tietokoneelle, älypuhelimeen tai tablettiin.Evästeitä saatetaan käyttää
tilastollisen tiedon tuottamiseen, kävijäseurantaan, mainontaan sekä sivuston
kehittämiseen. Käsinetorille tiedot ovat anonyymiä dataa, eikä kerättyjä
tietoja käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Kolmas osapuoli saattaa omissa järjestelmissään analysoida ja yhdistellä
dataa laajemmin esimerkiksi kävijätilastointiin, mainonnan kohdentamiseen tai
profilointiin.Evästeiden poistaminen käytöstäVoit halutessasi
poistaa evästeet käytöstä, tämä tapahtuu oman selaimesi
asetuksista. Halutessasi voit myös ajoittain tyhjentää selaushistorian
selaimesi asetuksista. Tutustu lisäksi allaolevien tahojen evästekäytännöistä
heidän ohjeistukseensa evästeiden poistamiseksi tai mainonnan kohdentamisen
kieltämiseksi.Laajemmin voit
sivukävijäseurantaan ja kohdennettuun mainontaan liittyviä asetuksia hallita
esimerkiksi alle listatuilla sivustoilla. Voit estää verkkosivustojen
kävijäseurantapalvelun opt-out toiminnolla. Sinun tulee suorittaa toiminto
uudestaan, jos käytät myöhemmin eri tietokonetta ja/tai selainta käydessäsi
sivustollani.

http://optout.networkadvertising.org/#/

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

http://optout.aboutads.info/#/12. Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Ulkopuolisten pääsy
manuaaliseen aineistoon on estetty asianmukaisestiKäytämme asianmukaisia
teknisiä tietoturvakeinoja pitääksemme tietosi turvassa järjestelmissämme.
Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö,
kulunvalvonta sekä tietojen käsittelyyn liittyvien palveluntarjoajien
huolellinen valinta. Sähköiset järjestelmät on suojattu vahvasti ja kattavasti
alan yleisten käytäntöjen mukaan sekä vahvoja salasanoja käyttäen.Yrityksen käyttämät
laitteet on suojattu ajantasaisella virus- ja haittaohjelmistojen torjuntaan
tarkoitetulla ohjelmistolla sekä salasanoin, sormenjälkitunnistimella tai
numerokoodein.Miten
toimimme tietomurron tapahtuessaPyrimme selvittämään
asiat nopeasti sekä informoimaan asianomaisia asioiden etenemisestä parhaan
kykymme mukaan.13. Tietosuojaselosteen muuttaminen ja päivittäminen

Tietosuojaselosteen
muutokset ja päivittäminen saattavat perustua lainsäädännön muuttumiseen tai
palveluidemme kehittämiseen. Suosittelemme, että tietosuojaselosteemme
sisältöön tutustutaan säännöllisesti. Ajantasaisen tietosuojaselosteen löydät
tältä sivulta ( https://www.kasinetori.com/tietosuojaseloste/ ).